Gaia
BATLAGET GAIA
Gaiaboat
BÅTLAGET OM GAIA10 METERENSEILING OM GOKSTADSKIPETBÅTBYGGING HANDEL GVV2005
Gaialogue

HÅNDVERK, HANDEL OG VEIDING.

Ved utgravingen  av Gokstadskipet ble det funnet forskjellige typer redskap. Noe er kjøkkentøy som det er vanskelig å bestemme typen av.  I akterskipet lå det endel verktøy til trebearbeiding. De viktigste er to bor, eller  "navarar" og en liten tverrøks, " skarøks" etter gammel språkbruk.

I "Kongespeilet" snakker faren til sønnen  og gir ham noen gode råd. Ved langferder med skip fikk sønnen disse rådene:
"Ha alltid med deg god vadmel, nåler, tråd og tauverk til å reparere seilet om så trengs. Spiker må du ha , i størrelse som passer skipet, øks, navar, huljern og alt verktøy som trengs til skipsbygging.
Var verktøyet det høvdingen skulle ha med på sin siste ferd, ferden inn i dødsriket ? Fagfolk sier at verktøyet som ble funnet er for lite og for spinkelt til å være skipsverktøy. Skarøksa  som har eggen på tvers som ei hakke er et redskap som brukes til finhogging av bord, uthuling av trau og annet snekker arbeid. Kanskje høvdingen var interessert i trebearbeiding. Sagaene forteller at toppene i samfunnet drev med håndverk, og det å være god smed kunne bety like mye som å være god skald.

Vikingenes handelsveier gikk både i "østerled " og "vesterled". Funn av en rekke ting  på Kaupang forteller om hvilken kontakt de hadde med omverdenen. De velkjente frankiske sverdklingene finnes  i flere graver. Det er vektlodd fra østlige områder, mens det er funnet flere tinnfolierte kar fra Rhin-området. Keramikkfunnene bekrfter at kontakten med øst- og mellom Europa var god.

Vikingenes viktigste  " utførselsvarer" var pelsverk,huder, fjær, dun, hvalrosstenner, reip,  rav, jern, brynesteiner og slaver. Vikingene handlet vare mot vare, men lærte etter hvert å bruke sølv som betalingsmiddel. De begynte å slå mynt i  825 ! De eldste myntene hadde kongenavn, akkurat som de har i dag.

Det ble funnet tre fiskekroker ombord . Disse krokene  er smidd i jern. Så store som disse krokene er var de nok brukbare til fiske etter stor torsk,eller kanskje var det helleflyndra han ville ha på snøret sitt.Fiskekrokene skulle sikkert sikre matforsyningene ombord.
Det er gjort mange funn av søkker rundt i Norge. Fiskesøkkene ble brukt ved snørefiske eller som søkke på garn og notredskap. De første søkkene var gjort av stein. I vikingtiden var det også søkker av bly. Det er gjort flere funn av blysøkker i Vestfold enn det er gjort i resten av landet tilsammen. Dette har sikkert en sammenheng med handelsveiene syd- og østover.
 
 
Tekst av: Stig Tore Lunde

 
Media    -   Linker   -   Kontakt oss   -    Kreditt   -   © copyright